whatsapp Site Yönetimi
Hava Durumu
Arşiv
İşyerlerinde çoğu zaman karşılaşan İşçinin ücreti aslında daha fazla iken asgari ücret gösterilerek kalan meblağın işçiye elden ödenmesi durumlarında haklı fesih yapılabilir mi? - 27/10/2018
27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine geçiş 01.07.2019 tarihine kadar ert - 27/10/2018
Mahkemelerin konkordato ilanında ağırlıklı olarak yeminli mali müşavirleri komiser olarak ataması serbest mali müşavirleri kızdırdı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kendilerinin de konkordato komiseri olabilmesi için dava açtı. - 27/10/2018
Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sisteminde yaptığı duyuru ile Defter Beyan Sistemi mobil uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu. - 27/10/2018
Borçlarından dolayı işçinin maaşının dörtte birine kadar haciz konulabilir. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile fertleri için hakim tarafından takdir olunacak miktar, bu paraya dahil değildir. Bu durum, nafaka borcu alacaklılarının haklarını .. - 27/10/2018
Ülkemizde Yürürlükte bulunan 4721 sayılı Medeni Kanununda yer verilen Miras Hukukuna göre miras bırakanın tüm hakları ,alacak ve borçları kendiliğinden mirasçıya geçmektedir. - 27/10/2018
TÜRMOB’un girişimleri sonucu, tasdik sözleşmesi imzalamayan firmaların e-beyanname gönderme yetkilerinin iptali sağlanmıştır. - 27/10/2018
10.10.2018 tarihinden itibaren uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları - 10/10/2018
7143 sayılı af yasası ile ilgili olarak, mükellefin aşağıda belirtildiği gibi mevcut vergi alacaklarından mahsuben ödeme imkanı da bulunmaktadır. - 10/10/2018
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak finansman maliyetlerini indirdiklerini, yurt içi katma değerli üretimi desteklediklerini, ithalata bağımlılığı azalttıklarını belirterek, "Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve - 10/10/2018
Ankara SMMM Odasından Muhtasar Prim Hizmet Beyanına geçiş ile ilgili Oda Üyelerinin görüşleri - 10/10/2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) - 10/10/2018
İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi? Kıdem tazminatlarımızda bir değişiklik olur mu? - 10/10/2018
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ciddi bir adım Türkiye genelinde yürürlüğe girdi. Yaklaşık 2,4 milyon muhtasar beyannamesi veren mükellef ile 1,9 milyon SGK’ya kayıtlı iş yeri, bundan sonra tek beyanname verecek. - 09/10/2018
ÇSGB, Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz - 09/10/2018
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.486832.6170
Euro34.601234.7398
Takvim