whatsapp Site Yönetimi
Hava Durumu
Arşiv
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kişi ortakları Kanunun 13 maddesi uyarınca ilişkili sayılacak ve bu kişilerle emsallere.. - 05/04/2019
Poşet Beyannamesinde yeni dönem başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname sitesinden yaptığı duyuru ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini Beyanname Düzenleme Programına eklediklerini bildirdi. - 05/04/2019
Geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliği yayınlandı. Aşağıdaki tebliğ açıklamalarına istinaden Geri kazanım katılım payı beyannamesinin ne zaman, hangi dönemler halinde kimler tarafından verileceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. - 05/04/2019
İhtirazı Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Dava Açılıp Açılamayacağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı - 05/04/2019
408 Seri Nolu VUK Genel Tebliğine göre Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 31 Mayıs 2019 günü sonuna kadar vergi levhalarını almak zorundadırlar. - 05/04/2019
6736, 7020, 7143 Sayılı Yapılandırma Son Ödeme Günü 1 Nisan 2019, Vergi Daireleri Saat 19:00 a Kadar açık. - 05/04/2019
Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname sitesinden yaptığı duyuru ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gerçekleştirilen değişiklikler sebebi ile BDP programlarının güncellenmesi gerektiğini bildirdi. - 05/04/2019
SGK Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı genel yazısı ile Muhtar Kayıt Bildirimleri SGK ya online yapılacak. - 05/04/2019
İlk defa 2016’da yürürlüğe giren asgari ücret prim desteği, Eylül 2018’e kadar uygulandı. Bu uygulamada günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından... - 05/04/2019
Endüstri 4.0 veya toplum 5.0 kavramlarının tartışılır olduğu günümüz Türkiye’sinde, tüm devlet sisteminin de elektronik uygulamalar aracılığı ile bu modeli teşvik ettiği görülmektedir. - 05/04/2019
2019 asgari ücret desteği uygulamasının usul ve esasları SGK 22.03.2019 tarihli, 2019/8 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır. - 05/04/2019
İkinci el araç alım satımında kdv oranını belirleyen KDV Genel Uygulama Tebliği Resmi gazetede yayımlandı. 22.03.2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın alınan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirilebilecek. - 05/04/2019
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.486832.6170
Euro34.601234.7398
Takvim